Keramik, Kahler keramik pindsvine familie

600 kr. 12. oktober kl. 12.29