Kawasaki, ER-5, ccm 498

19.400 kr. 17. maj kl. 6.45