Kata kamerataske 3N1-11, Kata, 3N1-11

200 kr. 28. juli kl. 12.23