Kaninbur, b: 160 d: 160 h: 55

400 kr. 16. maj kl. 18.34