Kaninbur, b: 120 d: 63 h: 123

500 kr. 17. maj kl. 16.03