Kaninbur, b: 120 d: 60 h: 45

700 kr. 15. maj kl. 13.32