Kammera, Sony, Cyber-shot

125 kr. 10. november kl. 11.42