Kabe 2021 - Kabe Royal 740 TDL KS E5 Helt ny Kabe..., 2021, kg

538.100 kr. 9. juli kl. 10.19