Kabe 2021 - Kabe Royal 560 XL KSKabe Royal 560 XL..., 2021, kg

447.410 kr. 3. juni kl. 2.37