Juleplatte, Bing og Grøndahl, 1968

75 kr. 30. oktober kl. 12.22