Honda, X-ADV, ccm 745

151.985 kr. 18. maj kl. 6.09