Honda, Vision nsc 110, 108 ccm

12.000 kr. 5. maj kl. 16.45