Honda, NC 700 SA, ccm 700

63.800 kr. 1. maj kl. 5.12