Honda, Honda VF 700, ccm 700

49.800 kr. 9. november kl. 9.00