Honda, Honda NC 700 SA, ccm 700

63.800 kr. 30. april kl. 22.30