Honda, Honda CX 500C, 500 ccm

9.000 kr. 17. april kl. 16.09