Honda, Honda cx 500 C, 500 ccm

20.000 kr. 16. april kl. 22.35