Hollandsk Sportspony (NRPS), hoppe, 10 år

40.000 kr. 13. februar kl. 11.32