Harley-Davidson, FLS Softail Slim, ccm 1690

264.900 kr. 24. juli kl. 2.15