Harley-Davidson, FLH Shovelhead, 1400

149.900 kr. 3. juli kl. 1.36