Gokart, Mach1, 125 ccm

22.500 kr. 4. januar kl. 20.00