Gipsskruemaskine, Makita.

1.300 kr. 17. maj kl. 21.32