Geda stilladsskakt, Geda

5.000 kr. 11. november kl. 20.33