Fuglebur, b: 83 d: 42 h: 67

200 kr. 17. maj kl. 8.27