Fuglebur, b: 70 d: 38 h: 60

350 kr. 18. maj kl. 6.47