Fuglebur, b: 120 d: 55 h: 150

2.600 kr. 10. maj kl. 8.14