Flash kit, Bowens, Gemini GM 500R

2.500 kr. 5. oktober kl. 20.41