Fjernstyret båd, Tamiya Toyota tundra high lift, skala 1/10

600 kr.