Engelsk - Danske og Dansk - Engelske, C.V. Løye, år 1947

30 kr. 14. august kl. 16.57