Continental, Carpe Diem Sandø, b: 210 l: 210 h: 55

40.000 kr. 23. september kl. 23.23