Bur, b: 120 d: 58 h: 48

300 kr. 30. januar kl. 19.24