Bordtelefon, B&O, m/sb

100 kr. 10. november kl. 13.20