Bold, Halv Balance bold 55 cm., Yoga / Pilates

699 kr. 18. maj kl. 11.32