Bavaria 51, årg. 2018, fod 48

2.750.000 kr. 31. maj kl. 9.47