Bavaria 42, årg. 2005, 42 fod

795.000 kr. 11. maj kl. 8.26