Bavaria 38 3 cab., årg. 2003, fod 41

650.000 kr. 9. maj kl. 9.26