Bavaria 34, årg. 2001, fod 36

385.000 kr. 17. maj kl. 1.18