Ariel, VB600, 600 ccm

35.000 kr. 29. januar kl. 10.50