Antik sofa, b: 170 cm, h: 108cm, d: 70 cm,

1.000 kr. 2. maj kl. 10.45