Andre samleobjekter, Bronze relieffer

4.000 kr. 12. januar kl. 20.31