AM/FM radio, Grundig, YB P 2000

120 kr. 10. november kl. 10.26