Akvarium, 63 liter, b: 60 d: 30 h: 35

250 kr. 17. maj kl. 16.58