Akvarium, 54 liter, b: 60 d: 30 h: 45

550 kr. 20. maj kl. 17.47