Akvarium, 468 liter, b: 130 d: 60 h: 60

2.500 kr. 16. maj kl. 21.39