Akvarium, 325 liter, b: 130 d: 50 h: 50

2.999 kr. 18. maj kl. 17.25