Akvarium, 2800 liter, b: 210 d: 190 h: 70

12.000 kr. 17. maj kl. 21.05