Akvarium, 255 liter, b: 85 d: 50 h: 60

1.000 kr. 21. maj kl. 15.32