Akvarium, 250 liter, b: 100 d: 50 h: 50

350 kr. 18. maj kl. 15.26