Akvarium, 240 liter, b: 80 d: 60 h: 50

150 kr. 16. maj kl. 20.05