Akvarium, 180 liter, b: 100 d: 40 h: 45

550 kr. 1. maj kl. 16.14